Son Eklenen Soğutma Makaleleri

Dil / Çeviri Seçenekleri

EN RU BG DE IT FI FR ES GR JA SK RO AR NL KO NO PT UK

Son Eklenen Soğutma Firmaları

Para Piyasaları

Üye Firma Paneli

panel
Kullanıcı :
Şifre :

Türkiyede Hava Durumu

Su Soğutmalı Kondenserler

Su soğutmalı kondenserler bilhassa temiz suyun bol miktarda, ucuz ve düşük sıcaklıklarda bulunabildiği yerlerde gerek kuruluş ve gerekse işletme masrafları yönünden en ekonomik kondenser tipi olarak kabul edilir.Büyük kapasitedeki soğutma sistemlerinde genellikle tek seçim olarak düşünülür.Fakat son yıllarda yüksek ısı geçirme katsayıları sağlanan hava soğutmalı kondenserlerin yapılmasıyla 100 ton/fr. Kapasitelerine kadar bunların da kullanıldığı görülmektedir.

Su soğutmalı kondenserlerin dizaynı ve uygulamasında boru malzemesşnşn ısıl geçirgenliği, kullanılan suyun kirlenme katsayısı, kanatlı boru kullanılmadığında kanat verimi su devresinin basınç kaybı, refrijeranın aşırı soğutulmasının seviyesi gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Bakır boru kullanılan kondenserlerde (halojen refrijeranlar) genellikle borunun et kalınlığı azdır.Bakırın ısı geçirgenliği de yüksek olduğu için kondenserin tüm ısı geçirme katsayısına kondüksüyonun etkisi azdır ve bu katsayı daha ziyade dış (rejrijeran tarafı) ve iç (su tarafı) film katsayılarının değerine bağlı olur.Halbuki, et kalınlığı daha fazla ve ısıl geçirgenliği daha az (demir boru gibi) olan borular kullanıldığında, örneğin amonyak kondenserlerinde, borudaki kondiktif ısı geçişi de tüm ısı geçirme katsayısına oldukça etken olur.

Kirlenme katsayısı, kullanılan suyun zamanla su tarafındaki ısı geçiş yüzeylerinde meydana getireceği kalıntıların ısı geçişini azaltıcı etkisini dikkate almak maksadını taşır.Kirlenme katsayını etkileyen faktörler şunlardır:

1- Kullanılan suyun, içindeki yabancı maddeler bakımından evsafı
2- Yoğuşum sıcaklığı
3- Kondenser borularının temiz tutulması için uygulanan koruyucu bakımın derecesi.

Bilhassa 50C’nin üzerindeki yoğuşum sıcaklıkları için kirlenme katsayısı, uygulamanın gerektirdiğinden biraz daha yüksek alınmalıdır.38C’nin altındaki yoğuşum sıcaklıklarında ise bu değer normalin biraz altında alınabilir.Su geçiş hızının düşük olması da kirlenmeyi hızlandırır ve 1m/san’den daha düşük hızlara meydan verilmemelidir.Yüzey kalıntıları periyodik olarak temizlenmediği taktirde kirlenme olayı gittikçe hızlanacaktır, zira ısı geçirme katsayısı git gide azalacak ve gerekli kondenser kapasitesi ancak daha yüksek yoğuşum sıcaklığında sağlanabilecektir.Bu ise kirlenme olayına sebebiyet verecektir.Artan kirlenme ile su tarafı direncinin artacağı ve bunun sonucu su debisinin azalarak yoğuşum sıcaklığını daha da arttıracağı muhakkaktır.