Son Eklenen Soğutma Makaleleri

Dil / Çeviri Seçenekleri

EN RU BG DE IT FI FR ES GR JA SK RO AR NL KO NO PT UK

Son Eklenen Soğutma Firmaları

Para Piyasaları

Üye Firma Paneli

panel
Kullanıcı :
Şifre :

Türkiyede Hava Durumu

Soğutma Nedir ?

Soğutma rehberi olarak sizleri bilinçlendirmek ve amacınıza uygun bir şekilde yönlendirmek amacıyla soğutma'nın ne olduğunu, soğutmaya giriş ve temel kavramlar olmak üzere iki kısımda incelemeye alacağız.

Soğutmaya Giriş

Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını onu çevreleyen hacim sıcaklığının altına indirmek ve orada muhafaza etmek üzere ısının alınması işlemine soğutma denir.
En basit ve eski soğutma şekli,soğuk yörelerde tabiatın meydana getirdiği buzlar muhafaza edilip bunları sıcak veya ısısı alınmak istenen yerlere konarak soğutma sağlanmasıdır.Kışın meydana gelen kar ve buzu muhafaza ederek sıcak mevsimlerde bunu soğutma maksatları için bunu kullanma usülünün M.Ö 1000 yıllarından beri uygulanmakta olduğu bilinmektedir.Bu uygulamanın bugün dahi yurdumuzun bazı yörelerinde geöerli bir soğutma şekli olduğu görülmektedir.Diğer yandan eski Mısırlılardan beri geceleri açık gökyüzünü görecek tarzda yerleştirilen seramik testilerde suyun soğutulabileceği bilinmektedir.Bu soğutma şekli,gökyüzünün gece karanlıktaki sıcaklığının mutlak sıfır (-273) seviyesinde olmasından ve ışıma (radyasyon) ile ısının gökyüzüne iletilmesinden yararlanılarak sağlanmaktadır.
Soğutma genel olarak maddenin çevresinde bulunan havanın ısısının daha düşük bir ısıya indirmektir.Bunun içinde soğutucu maddenin ısısı soğutma işlemine tabi tutulacak olan eşyanın ısısından daha aşağı olması gerekiyor.Soğutma maddesinin yada vasıtasının cinsi ne olursa olsun,soğutulacak olan maddeden alınacak ısı soğutma maddesinin aracılığı ile havaya atılır.

Temel Kavramlar

Erime: Bir cismin ısı tesiri altında katı halden sıvı haline geçmesine denir.
Buharlaşma:Sıvı halinden gaz haline geçmeye denir ve elde edilen gaz buhar ismini alır.
Yoğunlaşma:Buharlaşmadaki olayın tersi,yani gaz halinden sıvı haline geçme yoğunlaşmadır.

Soğutucu Karışımlar

Bir katı cismin sıvı içinde erimesi sıcaklığın düşmesine yol açar. Mühim bir ısı veren kimyevi bir olay cereyan etmediği zaman erime ısı toplar.İşte bu özellikten istifade ile hissedilir derecede sıcalık düşmesi meydana getirmeye muktedir karışımlar hazırlamak suretiyle istifade edilir.