Son Eklenen Soğutma Makaleleri

Dil / Çeviri Seçenekleri

EN RU BG DE IT FI FR ES GR JA SK RO AR NL KO NO PT UK

Son Eklenen Soğutma Firmaları

Para Piyasaları

Üye Firma Paneli

panel
Kullanıcı :
Şifre :

Türkiyede Hava Durumu

Kondenser Hakkında Bilgiler

Kondenser soğutma sisteminde refrijeranın evaporatörden aldığı ısı ile kompresördeki sıkıştırma işlemi sırasında, ilave olunan ısının sistemden alınmasını sağlamaktadır.

Kondenserdeki ısı alışverişinin 3 safhada oluştuğu düşünülebilir,bunlar:

1- Kızgınlığın alınması
2- Refrijeranın yoğuşması
3- Aşırı soğutma

Kondenser dizaynına bağlı olarak aşırı soğutma kondenser alanının %0-10’unu kullanacaktır.Kızgınlığının alınması için ise kondenser alanının %5 ini bu işleme tahsis etmek gerekir.Bu üç değişik ısı transferi şekline bağlı olarak kondenserdeki ısı geçirme katsayıları ile sıcaklık araları da farklı olacaktır.Ancak kızgınlığın alınması safhasındaki ortalama sıcaklık aralığının fazlalığına karşı daha düşük bir ısı transferi katsayısı mevcut olacak,fakat aşırı soğutma sırasında bunun aksine sıcaklık aralığı daha az ve ısı geçirme katsayısı daha fazla olacaktır.Yoğuşma sırasında ise her iki değer de alt-üst seviyelerinin arasında bulunacaktır.

Genel olarak 3 değişik tip kondenser mevcuttur.

1- Su soğutmalı kondenserler
2- Hava soğutmalı kondenserler
3- Evaporatif  (Hava-Su) kondenserler

Uygulamada bunlardan hangisinin kullanılacağı daha ziyade ekonomik yönden yapılacak bir analiz ile tespit edilecektir.Diğer yandan,su soğutmalı ve evaporatif kondenserlerde yoğuşum sıcaklığının daha düşük seviyelerde olacağı ve dolayısıyla soğutma çevrimi termodinamik veriminin daha yüksek olacağı muhakkaktır.