Son Eklenen Soğutma Makaleleri

Dil / Çeviri Seçenekleri

EN RU BG DE IT FI FR ES GR JA SK RO AR NL KO NO PT UK

Son Eklenen Soğutma Firmaları

Para Piyasaları

Üye Firma Paneli

panel
Kullanıcı :
Şifre :

Türkiyede Hava Durumu

Soğuk Depoculukta Muhafaza Yöntemleri

Günümüz ticari hayatında gıda maddeleri iki yöntem altında muhafaza edilmektedir.Bunlar:
  • Soğuk Muhafaza
  • Donmuş Muhafaza
Kısa müddetli muhafazalar için soğuk muhafaza yöntemi uygulanır.
Gıda maddelerinin özelliği ve muhafaza müddetlerine göre bir soğuk muhafaza deposunun sıcaklığı -1 derece ile 15 derece arasında değişir.

Uzun müddetli muhafazalar için ise donmuş muhafaza yöntemi uygulanır.Yine gıda maddelerinin özelliği ve muhafaza müddetlerine göre bir donmuş muhafaza deposunun sıcaklığı -12 derece ile -25 derece arasında değişir.

Soğuk muhafaza

Herhangi bir gıda maddesi soğuk muhafaza odasına alınmadan önce bir ön soğutma odasına alınır.Bu ön soğutma odasında o gıda maddesinin sıcaklığı azami 24 saat içinde soğuk muhafaza sıcaklığına getirilir.Bu müddet ne kadar kısa olursa gıda maddesinin iç yapısının bozulmaması bakımından o kadar iyidir.Ancak tesis yatırım masrafları artacağından ticari hayatta bir soğutma müddetinin büyük ölçüde indirgenmesine imkan olmaz.

Donmuş Muhafaza

Herhangi bir gıda maddesi bir donmuş muhafaza odasın alınmadan önce bir ön soğutma odasına alınır.Bu ön soğutma odasında o gıdanın azami 25 saat içinde 0 derece sıcaklığa kadar soğutulur.Daha sonra bu gıda maddesi ön soğutma odasından dondurma tüneline alınır.Dondurma tünelinden azami 48 saat içerisinde -18 derece veya -35 dereceye kadar dondurulur.Bu dondurma müddeti de ön soğutmada olduğu gibi ne kadar kısa olursa gıda maddesinin iç yapısının bozulmaması bakımından o kadar iyidir.

Yukarıda belirtilen şartlar altında dondurma tünelinde dondurulan herhangi bir gıda maddesi muhafaza müddetine göre sıcaklığı tespit olunacak donmuş muhafaza odasına alınır.