Son Eklenen Soğutma Makaleleri

Dil / Çeviri Seçenekleri

EN RU BG DE IT FI FR ES GR JA SK RO AR NL KO NO PT UK

Son Eklenen Soğutma Firmaları

Para Piyasaları

Üye Firma Paneli

panel
Kullanıcı :
Şifre :

Türkiyede Hava Durumu

Hava Soğutmalı Kondenserler

Hava soğutmalı kondenserlerde de ısı transferi 3 safhada oluşur.Bunlar:

1- Refrijerandan kızgınlığının alınması
2- Yoğuşturma
3- Aşırı soğutma

Kondenserin alanının takriben %85 yoğuşturma olayına hizmet eder ki kondenserin asli görevi budur.%5 civarında bir alan kızgınlığının alınmasına ve %10 ise aşırı soğutma (subcooling) hizmet eder.Hava soğutmalı kondenserlerde yoğuşan refrijeranı kondenserden almak ve depolamak üzere genellikle bir refrijeran deposu kullanılması artık usul haline gelmiştir.Bundan maksat kondenserin faydalı alanını sıvı depolaması için harcamamaktır.

Hava soğutmalı kondenserler halokarbon refrijeranlar için genellikle bakır boru/alüminyum kanat tertibinde, bazen de bakır boru/bakır kanat ve bakır veya çelik boru/çelik kanat tertibinde imal edilirler.Alüminyum alaşımı boru/kanat imalatlara da rastlamak mümkündür.Kullanılan boru çapları ¼ ila ¾  arasında değişmektedir.Kanat sayısı beşer metrede 160 ile 1200 arasında değişir, fakat en çok kullanılan sıklık sınırları 315 ile 710 arasında kalmaktadır.Bu tip havalı kondenserlerin ısı geçiş alanı ihtiyacı ortalama olarak 2,5 m/sn hava geçiş hızında, beher ton/frigo (3024 kcal/h) için 9 ila 14 m kare arasında değişmektedir.Çok küçük, tabii hava akışlı kondenserler hariç tutulursa, hava ihtiyacı ortalama beher kcal/h için 0,34 ila 0,68 metreküp/h arasında değişmekte olup buna gereken fan motor gücü beher 1000 kcal/h için 0,03 ila 0.06 hp civarında olmaktadır.Fan devirleri 900 ila 1400 d/d arasında olmalıdır.Kondenser fanları genellikle aksiyal tip olur sessiz istenen yerlerde radyal tip kullanılabilir.Refrijeran yoğuşma sıcaklığı ise, hava giriş sıcaklığının 10-20C üzerinde bulunacak şekilde düşünülmelidir.Genelde boruların durumu, kanat aralıkları, derinlik (boru sırası) alın alanı gibi dizayn özellikleri hava debisi ihtiyacını, hava direncini ve dolayısıyla fan büyüklüğü,  fan motor gücünü ve hatta grubun ses seviyesiyle maliyetleri etkileyecektir.Bugünkü kondenser dizayn şekli sıcan refrijeranın üstten bir kollektörle birkaç müstakil devreye girmesi, yoğuştukça gravite ile aşağı doğru inmesi ve aşırı soğutma sağlanarak gene bir kolektörden alınması şeklindedir.

Hava soğutmalı kondenserler, grup tertip şekline göre;

1- Kompresör ile birlikte gruplanmış
2- Kompresörden uzak bir mesafeye konulacak tarzda tertiplenmiş (split kondenser)

olmak üzere iki grupta toplanmaktadırlar.

Kondenserden hava geçişi düşry ve yatay yönde olacak tarzda tertiplenrbilir.Diğer yandan, hava fanı, havayı emici veya itici etkiyle hareketlendirecek şekilde konulabilir.

Bir soğutma sisteminin bekleneni verebilmesi, büyük ölçüde yoğuşma basınç ve sıcaklığının belirli sınırlar arasında tutulabilmesiyle mümkündür.Bu ise kondenserin çalışma rejimi ile yakından ilgilidir.Aşırı yoğuşum sıcaklık ve basıncının önlenmesi kondenserin yeterli soğutma alanına sahip olmasıyla ilgili olduğu kadar hava sık rastlanan bir durumdur.Bu nedenle, bilhassa soğuk havalarda çalışma durumu devresinde yeterli debi ve sıcaklıkta havanın bulunmasıyla ilgilidir.Yoğuşma sıcaklık ve basıncının çok düşük olması halinde ise yeterli refrijeran akışı olmamasına bağlı olan sorunlar çıkmaktadır.